Journey to Kepler feat. SiD VAGA Nov. 18 [PARIS]

Sid Vaga // Shadi Khries // Tom Akman // Theo Wizman

‘Eartha’ Sid Vaga Remix. Out this Fall on Laboratory!

Nicolas Herald ‘Eartha’ Remixes on Laboratory Recs.

Sid Vaga at Exit Festival 2016 | [Serbia] (Videos)

Sid Vaga & Kirri Cornwell at Exit (Urban Bug Stage) 2016